logo F1zpravy.czF1online.sk

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme?

Adresou naší webové stránky je: https://f1live.cz. Provozovatelem stránky je INPUTIQ s. r. o., se sídlem na adrese Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, IČO: 53 098 871.

Kontaktní údaje:

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na adrese sídla provozovatele nebo e-mailem na adrese redakce@f1live.cz.
Proč zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné, abychom mohli zabezpečit:

 • poskytování našich služeb a produktů;
 • splnění našich zákonných a smluvních povinností;
 • ochrany oprávněných zájmů nás, našich klientů a dalších osob.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Zasílání marketingových sdělení – newsletter/SMS (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Při zasílání marketingových sdělení se spoléháme především na váš předchozí souhlas. Marketingová sdělení se mohou týkat našich produktů a služeb nebo obchodních partnerů těchto webových stránek. Souhlas se zasíláním newsletterů získáváme prostřednictvím našich webových stránek a díky spolupráci se společností Klaviyo. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na slovo “odhlásit” nebo “odhlásit odběr” v dolní části každého marketingového e-mailu.

Cílení a personalizace reklamního obsahu (souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Za náš oprávněný zájem považujeme cílení a personalizaci reklamy v online prostředí, které provádíme tím, že se snažíme lépe porozumět uživatelům našich webových stránek, kteří mohou být potenciálními zákazníky našich obchodních partnerů. Chceme také lépe porozumět trendům a očekáváním uživatelů webových stránek při jejich používání. Toto zpracování může zahrnovat například obecnou analýzu chování zákazníků pro lepší marketingové strategie, rozhodování nebo individuálněji zaměřenou reklamu; cílenou reklamu na produkty nebo služby; analýzu úspěšnosti různých marketingových kampaní (např. Google Analytics, Google Adsense); segmentaci uživatelů pro personalizovanější přímou marketingovou komunikaci (pokud jsou splněny podmínky pro přímou marketingovou komunikaci). V souladu s bodem 47 odůvodnění GDPR mohou být účely přímého marketingu oprávněným zájmem. Pokud zpracování tzv. metadat elektronické komunikace souvisejících s používáním vašich zařízení nebo prohlížeče vyžaduje ze zákona váš souhlas (např. u některých typů souborů cookie), umožňujeme vám jednoznačně udělit informovaný souhlas.

Pořádání spotřebitelských soutěží (plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Naše spotřebitelské soutěže se řídí podmínkami nebo statutem soutěže, který má závaznou nebo smluvní povahu. Účastí v soutěži přijímáte příslušné podmínky nebo statut dané soutěže a veškeré zpracování nezbytné pro účely pořádání spotřebitelských soutěží se provádí na právním základě plnění smlouvy.

Zabezpečení osobních údajů a IT systémů (plnění zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Jako správce máme podle GDPR povinnost zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.
Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete při přihlášení k odběru našeho newsletteru. Jedná se tedy o e-mailové adresy.

Multimédia

Při nahrávání obrázků na webové stránky byste se měli vyvarovat nahrávání obrázků s údaji EXIF o poloze GPS. Návštěvníci webu si mohou z obrázků stáhnout a zobrazit veškeré údaje o poloze.

Soubory cookie

Pokud na našich stránkách napíšete komentář, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookie. Je to pro vaše pohodlí, abyste při přidávání dalšího komentáře nemuseli znovu vyplňovat své údaje. Tyto soubory cookie mají platnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, uložíme dočasné soubory cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč soubory cookie přijímá. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a po zavření prohlížeče se vymažou.

Když se přihlásíte, nastavíme několik souborů cookie k uložení vašich přihlašovacích údajů a nastavení zobrazení. Přihlašovací soubory cookie jsou platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte možnost “zapamatovat si”, bude vaše přihlášení platné po dobu dvou týdnů. Po odhlášení z účtu se soubory cookie vymažou.

Při úpravě nebo publikování článku se v prohlížeči uloží další soubory cookie. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a týkají se pouze ID článku, který jste upravili. Platnost těchto souborů je 1 den.

Na naší stránce používáme nástroj na analýzu ‘Google Analytics’ a nástroj na reklamu Google Adsense, který poskytuje společnost Google. Google Analytics a Google Adsense používají cookies i na sběr dat o návštěvnosti. Sbírané údaje jsou anonymní a neidentifikují jednotlivce. Sběr těchto údajů můžete odmítnout vypnutím cookies ve vašich nastaveních prohlížeče. Pro více informací, prosím, klikněte na pravidla a podmínky služby Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cz

 • Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie na zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu nebo jiných webech.
 • Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich webových stránkách a dalších stránkách na internetu.
 • Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam.

Více informací o tom, jak Google nakládá s vašimi údaji, naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na těchto webových stránkách mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). S vloženým obsahem z jiných webových stránek se zachází stejně, jako kdyby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat vaše osobní údaje, používat soubory cookie, vkládat sledování třetích stran a sledovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte na dané webové stránce účet a jste přihlášeni.
S kým sdílíme vaše údaje?

Důvěrnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně a zavedli jsme zásady, které zajišťují, že vaše údaje jsou sdíleny pouze s oprávněnými zaměstnanci tohoto webu nebo s prověřenou třetí stranou. Naši zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům na základě potřeby znát, která je obvykle omezena funkcí, rolí a oddělením konkrétního zaměstnance.

Kategorie příjemců vašich osobních údajů jsou v závislosti na účelu zpracování následující:

 • Zpracovatelé mezd a účetnictví;
 • dopravní, kurýrní a poštovní společnosti;
 • odborní poradci (např. právníci);
 • soudní vykonavatelé, notáři, soudy, advokáti, překladatelé;
 • poskytovatelé standardního softwaru (např. Microsoft, Google);
 • poskytovatelé technické podpory, vývoje a správy IT systémů a aplikací;
 • poskytovatelé nástrojů pro analýzu, zpracování a ukládání dat (např. Google Analytics);
 • poskytovatelé cloudových nebo hostingových služeb;
 • poskytovatelé nástrojů pro optimalizaci webu;
 • poskytovatelé webové analytiky, včetně přípravy statistických údajů, odhalování podvodů, cílení reklamy, segmentace a profilování návštěvníků webu;
 • poskytovatelé služeb v oblasti bezpečnosti IT;
 • poskytovatelé zpravodajských služeb;
 • provozovatelé sociálních sítí;
 • reklamní a marketingové agentury zpracovávající osobní údaje pro různé marketingové účely.
  Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Doba uchovávání obecně vychází z právních předpisů. Pokud to z právních předpisů nevyplývá, dobu uchovávání vašich osobních údajů vždy určujeme ve vztahu ke konkrétním účelům prostřednictvím interních zásad nebo harmonogramu uchovávání.

Při zasílání marketingových sdělení uchováváme vaše údaje do doby, než vznesete námitku proti zpracování nebo označíte “odhlásit” nebo “odhlásit” z odběru newsletteru, nebo dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Pro účely cílení a personalizace obsahu a reklamy uchováváme vaše údaje, dokud nepodáte oprávněnou námitku proti zpracování.

Z důvodu bezpečnosti osobních údajů a IT systémů uchováváme vaše údaje po dobu 1 roku.

Jaká máte práva na své údaje?

Pokud máte na těchto webových stránkách účet nebo jste zde zveřejnili komentář, můžete požádat o export osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání svých osobních údajů. To se však netýká údajů, které o vás musíme uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Jak chráníme vaše údaje?

Je naší povinností chránit vaše osobní údaje vhodným způsobem a věnujeme jim náležitou péči. Naše společnost zavedla obecně přijímané technické a organizační standardy s cílem zachovat bezpečnost zpracovávaných osobních údajů, zejména před ztrátou, zneužitím, neoprávněnou změnou, zničením nebo jiným dopadem na práva a svobody subjektů údajů. Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo na serverech provozovatelů našich webových stránek umístěných v datových centrech na území Slovenské republiky. V případě použití analytických nástrojů třetích stran jsou údaje uloženy na serverech třetích stran (viz soubory cookie).

Změna zásad ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme vám povinni poskytnout v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, se mohou změnit nebo zastarat. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo tyto podmínky kdykoli upravit a změnit v jakémkoli rozsahu. Pokud tyto podmínky změníme podstatným způsobem, upozorníme vás na tuto změnu například prostřednictvím obecného oznámení na těchto webových stránkách nebo samostatného oznámení e-mailem.